maandag, 3. maart 2008 - 21:48

SMS-gedragscode voor aanbieders van mobiele diensten

Den Haag

Naar aanleiding van een groot aantal klachten over sms-diensten komt er een aangescherpte sms-gedragscode voor aanbieders van mobiele diensten. Staatssecretaris Heemskerk verwelkomt deze vernieuwde gedragscode, die door de mobiele operators in samenwerking met service providers, SMS-dienstverleners en contentaanbieders is opgesteld.

Hij riep het bedrijfsleven zomer 2007 op om een einde te maken aan de onduidelijkheden met schijnbaar ‘gratis’-sms-jes (met name ringtones). Vooral kinderen waren hiervan de dupe. Op een door Heemskerk geopend klachtenloket op Consuwijzer.nl kwamen in totaal tot nu toe 747 klachten binnen.

De belangrijkste elementen van de nieuwe gedragscode zijn:

1. Er komt een sms-diensten filter; consumenten krijgen de mogelijkheid om aan te geven dat zij willen worden uitgesloten van het gebruik van bepaalde sms-diensten. Dit betekent dat ouders bijvoorbeeld een mobiele telefoon abonnement kunnen aangaan voor hun kinderen zonder dat het kind gebruik kan maken van betaalde sms-diensten.

2. Er komt een strengere sms reclame code; deze code geeft richtlijnen voor reclame uitingen. Zo moet altijd duidelijk zijn of het om een abonnementsdienst gaat, wat de precieze kosten zijn, waar de consument terecht kan met vragen, om hoeveel sms-jes het gaat, etc. De code is aangemeld bij de Reclame Code Commissie.

3. Er komt een onafhankelijke commissie handhaving sms-diensten die kan oordelen over de gedragingen van sms-dienstverleners en content aanbieders en die sancties kan opleggen bij overtredingen van de sms reclame code.

4. Bij geschillen over sms-diensten kan de consument naar de geschillencommissie waarbij alle telefoon operators zijn aangesloten.
5. Er komt een website met een online databank waarin een actueel overzicht komt van alle sms-abonnementsdiensten, informatie over de aanbieder van de diensten, de kosten die daaraan zijn verbonden, etc.

Begin april treedt de nieuwe code, die door alle operators, service providers en SMS-dienstverleners ondertekend zal worden, naar verwachting in werking. Op 1 juli zal het sms-diensten filter naar verwachting gereed zijn. Hiermee moeten de onduidelijkheden definitief tot het verleden gaan behoren. Heemskerk monitort dit nauwgezet De Consumentenautoriteit en OPTA kunnen optreden tegen individuele bedrijven die de wettelijke regels overtreden.
Provincie:
Tag(s):