donderdag, 4. september 2008 - 11:29

Sneek krijgt 540 beschermingswaardige bomen

Sneek

Als de raad van Sneek in de vergadering van 16 september instemt met het Bomenbeleidplan, heeft de gemeente 540 beschermingswaardige bomen. Deze maatregel is een van de onderdelen van het Bomenbeleidsplan. Het bomenbeleidsplan moet er voor zorgen dat er richting en houvast is wanneer er beslissingen moeten worden genomen over bomen.

Het uitgangspunt van het bomenbeleid is dat de gemeente zorgvuldig wil omgaan met bestaande bomen en bij nieuwe plannen eerst wil overleggen voordat er iets gebeurd. Verder wordt er meer nagedacht als er een kapvergunning wordt aangevraagd. Door het bomenbeleid wil de gemeente ervoor zorgen dat Sneek een van de weinige gemeentes wordt met een juridisch sterk en een goed functionerend bomenbeleid.
Provincie:
Tag(s):