vrijdag, 3. oktober 2008 - 10:08

Sneek ziet toekomst met gezond vertrouwen tegemoet

Sneek

De gemeente Sneek kan de komende jaren met vertrouwen tegemoet zien. Dit blijkt uit de programmabegroting 2009 en de meerjarenraming tot en met 2012. Hierover komt een definief besluit tijdens de vergadering op 28 oktober met de Sneker gemeenteraad.

Wethouder Jan Bargboer van Financiën is zeer tevreden met de begroting en de vooruitzichten voor de toekomst van de gemeente: “Dankzij deze gezonde financiële positie kan de gemeente Sneek ook in de toekomst haar ambities blijven waarmaken. Het voorzieningenniveau in de stad en de dorpen zal onverminderd hoog zijn en blijven.�
Provincie:
Tag(s):