vrijdag, 13. juni 2008 - 10:24

Snel evacueren kustgebied bij overstroming onmogelijk

Haarlem

Het is onmogelijk om iedereen binnen 24 uur te evacueren wanneer een orkaan de Nederlandse kust treft en de provincies Noord- en Zuidholland worden getroffen door een overstroming.

Bij een overstroming als gevolg van hoogwater in de rivieren is evacuatie, vanwege een langere voorspeltijd van de dreiging, wel mogelijk. Dit is de belangrijkste conclusie van het rapport ‘Als het tóch dreigt mis te gaan: Invloed van wegcapaciteit op grootschalige evacuaties bij (dreigende) overstromingen’.

In het kader van de ‘Capaciteitenanalyse van de taak grootschalige evacuatie’ heeft het Programma Nationale Veiligheid, dat valt onder het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, opdracht gegeven om de evacuatietijden te berekenen van de ' Ergst Denkbare Overstromingsscenario's kust en rivieren.

De bureaus HKV Lijn in water, Goudappel Coffeng en de Universiteit Twente hebben dit met de evacuatiecalculator berekend en de uitkomsten opgeleverd in het rapport.

Kijk voor meer over dit onderwerp op Blikop112.nl
Provincie:
Tag(s):