woensdag, 17. december 2008 - 10:14

Snelheid niet altijd duidelijk in Zuid-Limburg

Den Haag

Automobilisten die over N-wegen in Zuid-Limburg rijden weten niet altijd hoe hard ze mogen rijden. Op sommige wegen staan te weinig en slecht zichtbare borden. Op andere wegen staan juist te veel borden.

Er zijn ook slecht zichtbare lijnen op de wegen. Dat blijkt uit een wegbeeldonderzoek dat leden van de ANWB in Zuid-Limburg zelf hebben uitgevoerd.

Weggebruikers meldden ook slecht zicht op rotondes door groen of verhoging van het middengedeelte. Ook zijn er klachten over slecht leesbare of vuile verkeersborden.

De deelnemers aan het onderzoek bevelen aan om de hectometerpaaltjes te voorzien van een aanduiding met de maximum snelheid.

Het onderzoek is uitgevoerd om na te gaan of een weggebruiker begrijpt wat een wegbeheerder van hem verwacht op een bepaald traject. De ANWB heeft een aanpak ontwikkeld om weggebruikers te betrekken bij de beoordeling van wegen in Zuid-Limburg. Aan het onderzoek hebben 54 mensen meegedaan. Ze hebben een route gereden van 200 km lengte. Deze route ligt in het gebied tussen Sittard en Vaals.

De ANWB vindt dat niet verkeerskundigen een oordeel moeten vellen over verkeerssituaties, maar juist weggebruikers. Dan ontstaat een beeld hoe weggebruikers een bepaalde routes ‘beleven’ . Bij de opzet van het onderzoek is samengewerkt tussen de provincie Limburg, het Regionaal Overleg Verkeersveiligheid Limburg en de ANWB.

Vanaf haar oprichting is het bevorderen van de verkeersveiligheid één van de kerntaken van de ANWB. Het doen van wegbeeldonderzoeken levert hieraan een bijdrage. In Utrecht, Overijssel en Zeeland zijn inmiddels de hectometerpaaltjes voorzien van de maximumsnelheid.
Provincie:
Tag(s):