dinsdag, 19. februari 2008 - 19:31

Snelle fietsroute Rolde - Assen

Assen

Het college van Assen legt de bezwaren tegen het fietspad langs het Amelterbos naast zich neer en houdt daarmee vast aan de snelle fietsroute van Rolde naar Assen. Met deze keuze biedt de gemeente de duizenden fietsers die gebruik maken van het fietspad niet alleen een snelle maar ook comfortabele route. Hiermee wil ze het fietsverkeer verder stimuleren. De gemeente spant zich maximaal in om zo veel mogelijk bomen te behouden.

De aanleg van het fietspad aan de zuidzijde van de Rolderhoofdweg komt voort uit de nota Fietsverkeer. Met dit nieuwe fietspad ontstaat een snellere en comfortabele fietsroute tussen Rolde en Assen. De verwachting is dat door het verbeteren van deze primaire fietsroute het aantal fietsers op dit traject zal toenemen. Het verbeteren van de primaire fietsroutes is daarom een belangrijk onderdeel van de nota Fietsverkeer, die bedoeld is om het fietsen in de gemeente Assen te bevorderen. Dit is een van de instrumenten die de gemeente inzet om de uitstoot van CO2 terug te dringen.

Met de keus voor de aanleg van het fietspad aan de rand van het Amelterbos slaagt de gemeente erin om zo veel mogelijk bomen te behouden. Door het dempen van de sloot in de berm van de Rolderhoofdweg ontstaat namelijk extra ruimte voor de aanleg van het fietspad. Ook is de route van het fietspad zo gekozen dat alle waardevolle bomen behouden kunnen blijven. Voor de 1.200 vierkante meter bos die desondanks gekapt wordt, legt de gemeente achter de Houtlaan 1.800 meter nieuw bos aan.

Het college legt de bezwaren naast zich neer op advies van de Algemene Commissie Bezwaarschriften. Het overgrote deel van de bezwaren die zijn ingediend acht de commissie niet ontvankelijk omdat de bezwaarmakers te ver van het aan te leggen fietspad wonen. De bezwaren van direct omwonenden die wel ontvankelijk zijn acht de commissie ongegrond. Ze vindt dat het college een zorgvuldige afweging heeft gemaakt van de voordelen van het fietspad tegenover mogelijke overlast.
Provincie:
Tag(s):