woensdag, 9. april 2008 - 16:52

Sneller sporenonderzoek moet files verminderen

Den Haag

Vandaag (woensdag 9 maart) hebben minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat en de politie het startsein gegeven voor de proef ‘versneld sporenonderzoek’ in Noord-Holland.

Dankzij nieuwe technieken en methoden kan de politie na een verkeersongeval sneller onderzoek verrichten, waardoor de weg eerder vrijgegeven kan worden en het verkeer minder hinder ondervindt. Deze werkwijze is minder tijdrovend voor de politie en de analyse kan nog nauwkeuriger worden uitgevoerd. De proef past in de ambitie van minister Eurlings om ook voor de korte termijn maatregelen te nemen die helpen om de doorstroming van het verkeer te verbeteren.

Bij ernstige verkeersongevallen verricht de politie sporenonderzoek om de oorzaak van het ongeval en ieders betrokkenheid te achterhalen. Tijdens het onderzoek wordt de weg afgezet, waardoor het verkeer hinder ondervindt. Om files aan te pakken werkt het ministerie van Verkeer en Waterstaat nauw samen met de politie aan nieuwe methodes voor sporenonderzoek.

Sporenonderzoek met fotocamera’s

Vanaf vandaag hebben de ongevallendienstauto’s van de politiekorpsen in Noord-Holland een fotocamera waarmee sneller opnames gemaaktkunnen worden. Voordat de auto over het spoor rijdt, wordt er aan het begin van het spoor één referentiepunt aangebracht. Vervolgens worden er al rijdend foto’s gemaakt van de sporen op het wegdek. De foto’s worden op het bureau aan elkaar gekoppeld door het PC-Rect software programma. Voorheen moest de politie lopend apartefoto’s maken, waarbij voor elke foto een referentiepunt neergelegd moest worden. Dit vergde erg veel tijd.

Sporenonderzoek met fotocamera’s en videocamera

Voor de aanpak op middellange termijn ontwikkelen TNO en Geodelta samen met politie en het ministerie van Verkeer en Waterstaat een systeem waarbij driedimensionale beelden worden gemaakt. Hiervoor worden twee fotocamera’s met daartussen een videocamera op een balk gemonteerd. Een agent loopt met de balk in zijn handen over het ongevalstraject en brengt zo de situatie in beeld., Uit de driedimensioale die hiermee worden verkregen kunnen de afmetingen van sporen via software worden afgeleid.

FileProof

Het project ‘Versneld sporenonderzoek’ is onderdeel van het programma filevermindering op de korte termijn van het ministerie van Verkeer en Waterstaat (FileProof), dat inmiddels bestaat uit meer dan veertig projecten in uitvoering. Doel van FileProof is het vergroten van de bereikbaarheid en het verbeteren van de doorstroming van het verkeer. Kansrijke ideeën, zoals versneld sporenonderzoek, worden daarbij in de praktijk getoetst.
Provincie:
Tag(s):