vrijdag, 20. juni 2008 - 16:57

Snellere aanpak Scheveningen boulevard

Scheveningen

De ministerraad heeft op voorstel van minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat en minister Cramer van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 10,8 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de verbetering van de leefkwaliteit in Scheveningen uit het budget voor de uitvoering van de Nota Ruimte.

Het budget uit de Nota Ruimte maakt het mogelijk om bij de aanpak van de ‘prioritaire zwakke schakel’ Scheveningen tegelijkertijd de leefbaarheid van de omgeving te vergroten. Zwakke schakels zijn duinen of dijken langs de kust die tot 2020 versterkt moeten worden omdat ze dan niet meer aan de veiligheidseisen voldoen. Het kabinet heeft eerder op voorstel van staatssecretaris Huizinga van Verkeer en Waterstaat 45 à 50 miljoen euro vrijgemaakt om de kustverdediging op deze locatie te versterken.
Provincie:
Tag(s):