maandag, 29. december 2008 - 17:34

Snelrecht in Drenthe tijdens oud en nieuw

Regio

Het Openbaar Ministerie Assen en regiopolitie Drenthe treden tijdens oud en nieuw streng op. Plegers van ernstige strafbare feiten worden vastgezet en zo snel mogelijk bestraft.

Tijdens de jaarwisseling past het Openbaar Ministerie Assen snelrecht toe. Dit houdt in dat mensen die zich tijdens de jaarwisseling schuldig maken aan ernstige strafbare feiten zoals openlijk geweld en bedreigingen, direct vastgezet worden. De officier van justitie bekijkt dan of de verdachte wordt voorgeleid aan de rechter-commissaris die de verdachte nog langer kan vasthouden. In overleg met de politie is extra celcapaciteit beschikbaar gesteld.

Andere strafbare feiten worden afgedaan met een transactie of het uitreiken van een dagvaarding.

Daarnaast treedt het OM op tegen geweld tegen werknemers met een publieke taak. Als hulpverleners of politiemensen slachtoffer worden van geweld bij het uitoefenen van hun functie dan wordt de strafeis tegen de verdachte verdubbeld.

Het Openbaar Ministerie wil met snelrecht duidelijk maken dat geweld en vernielingen tijdens oud en nieuw en geweld tegen hulpverleners onacceptabel is.
Provincie:
Tag(s):