maandag, 21. januari 2008 - 15:56

'Snuffelpaal' meet luchtkwaliteit op Koninginnelaan

Roermond

De gemeente Roermond heeft de Provincie Limburg opdracht gegeven om gedurende circa 2 jaar de luchtkwaliteit aan de Koninginnelaan te meten. In het door de gemeente vastgestelde Luchtkwaliteitsplan werd geconstateerd dat na openstelling van de A73 in het stedelijk gebied geen overschrijdingen te verwachten zijn van fijnstof of stikstofdioxide. Om te beoordelen in hoeverre deze verwachting klopt, heeft de gemeente besloten een meetpunt in te richten.

Voor het uitvoeren van de metingen wordt een cabine met meetapparatuur geplaatst aan de Koninginnelaan. Er is voor deze straat gekozen, omdat hier de wijzigingen als gevolg van de A73 groot zijn. Naast de meting van stikstofdioxide wordt ook het aantal vervoersbewegingen permanent geteld. Specifiek wordt de concentratie stikstofdioxide in de lucht gemeten.
Provincie:
Tag(s):