maandag, 2. juni 2008 - 21:00

Sociaal Rapport Drenthe 2008 voor gedeputeerde

Assen

Gedeputeerde Staten van Drenthe maken in 2008 een nieuwe sociale agenda voor de komende vier jaar. Voor de onderbouwing van het nieuwe beleid is, net als vier jaar geleden, een Sociaal Rapport opgesteld.

Prof. Dr, Jouke van Dijk, voorzitter van de Bestuurscommissie OCWZ overhandigt woensdag 4 juni aanstaande de eerste exemplaren van het Sociaal Rapport Drenthe 2008 aan gedeputeerde Anneke Haarsma en aan de voorzitter van de Statencommissie CW Jan Slagter. Het Sociaal Rapport is door het onderzoeksbureau OCWZ in opdracht van gedeputeerde staten geschreven.
Provincie:
Tag(s):