dinsdag, 3. juni 2008 - 16:13

Sollicitanten liegen vaker op CV's

Amsterdam

Uit een recent onderzoek door The Risk Advisory Group, een gespecialiseerd internationaal bedrijf in onder meer het screenen van werknemers, blijkt dat het liegen op CV's nog steeds een ernstig risico is voor werkgevers. Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van meer dan 3.800 CV's welke zijn ingediend door sollicitanten in 2007.

Relevante leugens, zoals discrepanties in werkgevers en opleidingen, fictieve professionele kwalificaties, het achterwege laten van gerechtelijke uitspraken en het niet aangeven van bestuurders functies blijken allemaal voor te komen.

Overeenkomstig eerdere onderzoeken die door The Risk Advisory Group zijn uitgevoerd, tonen de resultaten aan dat het liegen op CV's wijdverspreid is. In 2007 steeg het aantal kandidaten die meerdere leugens vermeldden, met de grootste overtreders in de leeftijdscategorie 36-40 jaar.

In deze leeftijdscategorie bleek dat er in 62,9 procent van de gescreende CVs ten minste één onjuistheid voorkwam. Dit is een stijging van meer dan 10 procent ten opzichte van 2006. Uit hetzelfde onderzoek kwam naar voren dat het aantal gevallen waarin drie of meer onjuistheden werden genoemd is gestegen met negen procent ten opzichte van 2006.
Categorie:
Tag(s):