vrijdag, 15. augustus 2008 - 11:25

SP: Arriva zaait opnieuw onrust

Groningen

ARRIVA heeft volgens de SP opnieuw onrust gezaaid onder de buschauffeurs in de stad. Deze chauffeurs vallen onder een aparte CAO maar hebben wel recht op hetzelfde loon als alle andere buschauffeurs. ARRIVA heeft echter via de publicatieborden aangekondigd dat de chauffeurs eerst productiever moeten worden voor ze loonsverhoging krijgen. Daarvoor moeten ze ADV dagen inleveren.

De SP is het oneens met dit besluit van ARRIVA en heeft in zowel de Provinciale Staten van Groningen als de Gemeenteraad van de Stad schriftelijke vragen gesteld. Statenlid Sandra Beckerman: “Na lange en harde acties is er eindelijk een goede CAO voor buschauffeurs. De loonsverhoging geldt ook voor de chauffeurs uit de stad. Deze bizarre eis van ARRIVA zorgt wederom voor onrust.�

De provincie Groningen is samen met de provincie Drenthe en de stad Groningen verantwoordelijk voor het OV. Volgens de SP zijn ze daarmee ook verantwoordelijk voor goed OV voor buschauffeurs én reizigers. Dit besluit van ARRIVA gaat in tegen de eerder gemaakte afspraken en is slecht voor het imago van het OV volgens Beckerman. De provincie moet volgens het statenlid ARRIVA dan ook aanspreken op haar verantwoordelijkheid goed met haar personeel om te gaan. Eerder stelde de Tweede Kamerfractie van de SP ook al vragen over dit onderwerp aan het kabinet.
Provincie:
Tag(s):