donderdag, 15. mei 2008 - 14:24

SP: draai bezuinigingen Friese welzijnssector terug

Tijdens de Statenvergadering van 14 mei jl. stonden de bezuinigingen op de steunfunctie-instellingen, zoals It Fryske Gea en de Friese Milieufederatie, op de agenda. Net als bij de bezuinigingen op de maatschappelijke organisaties komt de SP Statenfractie hiertegen in het geweer.

Het nieuwe bezuinigingsbeleid van Gedeputeerde Staten wordt volgens de SP gesteund door de coalitie van CDA, PvdA en CU. Zij komt tot die conclusieomadat er van die partijen geen tegengeluiden worden gehoord. Fractievoorzitter Van de Kolk: “Wat er op papier staat in het koersdocument en kaderbrief klinkt wel mooi misschien maar het lijkt er steeds meer op dat het holle woorden zijn die het goed hebben gedaan in de verkiezingen. Meer niet. Het is volgens onze fractie dan ook geen koersversterking die steeds meer plaats vindt maar koers verzwakking. De taal is leuk maar de uitvoering gaat vaak keihard de andere kant op.�

Het voorliggende beleid brengt, volgens de SP, niet alleen weer een grote hoeveelheid nieuwe bureaucratie met zich mee maar plaatst de instellingen en organisaties ook telkens weer in onzekerheid of zij de subsidies wel zullen krijgen voor dat specifieke doel. Zij worden beperkt in hun doen en laten door de Staten van Fryslân door het subsidiebeleid zodanig aan te passen dat zowel maatschappelijke organisaties als steunfunctie-instellingen voor elke handeling waar subsidie voor nodig is weer terug moeten naar de Staten - en dat wordt dan efficiënt genoemd.

"Het is alsof GS beter menen te weten hoe een organisatie moet worden gerund dan de organisatie zelf. Het lijkt erop alsof GS niet kunnen omgaan met signalen en/of een kritische houding die men juist dient te veronderstellen bij het goed functioneren van de steunfuncties. Signalen die anders luiden dan GS voor ogen staan roepen zelfs zoveel weerstand op dat men subsidies wil stoppen in geval van niet gewenst gedrag. Het grenst aan machtsmisbruik als men deze stappen werkelijk gaat doorvoeren". Volgens de SP is dit niet alleen slecht voor de maatschappelijke organisaties en steunfunctie-instellingen, maar ook slecht voor het gezicht van de Friese Staten, het is slecht voor het vertrouwen dat men moet kunnen hebben in de Friese Staten, het is slecht voor Fryslân.

Daarom riep de fractie tijdens de Statenvergadering in een motie op om de bezuinigingen op te schorten en met de organisaties zelf in gesprek te gaan om te kijken of en zo ja hoe/hoeveel efficiencymaatregelen de organisaties zouden kunnen nemen. De motie werd gesteund door de FNP en GrienLinks.
Provincie:
Tag(s):