maandag, 28. april 2008 - 9:30

SP opent aanval op filebelasting

Den Haag

De SP wil dat er een streep gaat door de kabinetsplannen voor een kilometerheffing, die de partij bestempelt als een filebelasting. 'Zo lang er geen realistische alternatieven zijn, is het oneerlijk om mensen te treffen met hogere kosten voor het rijden in de spits in de Randstad,' zegt Tweede Kamerlid Emile Roemer. In een nieuw verkeersplan Van stilstand naar vooruitgang lanceert hij een mix van maatregelen om verkeersproblemen aan te pakken.

Het kabinet moet zich meer richten op de aanpak van knelpunten waar files ontstaan. De SP verwacht veel van nieuwe technieken om de verkeersdruk beter te doseren, zoals meer informatieverspreiding via navigatiesystemen. Tevens moeten matrixborden en verkeerslichten beter worden ingezet. Er zal fors moeten worden geïnvesteerd in openbaar vervoer: meer spoor, meer treinmaterieel, snelwegbussen en een landelijk netwerk van snelle, interregionale bussen.

Het aantal autokilometers kan worden teruggebracht door in CAO's afspraken te maken om mensen vaker thuis te laten werken en meer gespreide werktijden te hanteren. Ministeries en overheidsdiensten moeten het goede voorbeeld geven. "Iedereen weet dat dit kan bijdragen aan filebestrijding,' stelt Roemer. 'Is het dan niet vreemd dat ook bij het ministerie van Verkeer vrijwel iedereen tussen 9:00 tot 17:00 werkt op een van de drukste plekken van Nederland?' Ministeries moeten een deel van de honderdduizend ambtenaren die in Den Haag werken de mogelijkheid geven om te werken in regionale dependances ten noorden, oosten en zuiden van de Randstad.
Provincie:
Tag(s):