zondag, 27. april 2008 - 12:50

SP opent aanval op 'filebelasting'

Den Haag

De SP wil dat er een streep gaat door de kabinetsplannen voor een kilometerheffing, die de politieke partij bestempelt als een filebelasting. Daarom heeft de partij ook de actiesite www.geenfilebelasting.nl gelanceerd. Dit heeft de partij zondag bekendgemaakt.

“Zo lang er geen realistische alternatieven zijn, is het oneerlijk om mensen te treffen met hogere kosten voor het rijden in de spits in de Randstad," zegt Tweede Kamerlid Emile Roemer zondag. In een nieuw verkeersplan Van stilstand naar vooruitgang lanceert hij een mix van maatregelen om verkeersproblemen aan te pakken.

Het kabinet moet zich volgens de SP meer richten op de aanpak van knelpunten waar files ontstaan. De SP verwacht veel van nieuwe technieken om de verkeersdruk beter te doseren, zoals meer informatieverspreiding via navigatiesystemen.

Meer en beter Openbaar Vervoer
“Tevens moeten matrixborden en verkeerslichten beter worden ingezet. Er zal fors moeten worden geïnvesteerd in openbaar vervoer: meer spoor, meer treinmaterieel, snelwegbussen en een landelijk netwerk van snelle, interregionale bussen’’, aldus de SP.

Kosten verschuiven naar autogebruik
De SP wil verder dat de kosten worden verschoven van het bezit naar het gebruik van de auto. De partij wijst de kabinetsplannen af om autorijden op bepaalde plaatsen en tijden duurder te maken. Minister Eurlings wil rijden in de spits en in de Randstad – en daarmee dus het filerijden – duurder maken.

Roemer: "Als mensen echt een keuze hebben, mag je voor verschillende keuzes ook verschillende prijzen vragen. Maar zolang die keuze er niet is en mensen eigenlijk verplicht in de file staan, moet je niet met een extra belasting komen. Dan beboet je eigenlijk mensen voor het jarenlange falen van de overheid om de verkeersproblemen goed aan te pakken."

In de strijd tegen de filebelasting heeft de SP zondag 27 april de actiesite www.geenfilebelasting.nl gelanceerd waar mensen de actie met hun handtekening kunnen steunen. De verzamelde handtekeningen zullen aan het kabinet worden overhandigd.
Provincie:
Tag(s):