maandag, 31. maart 2008 - 9:27

SP: 'reïntegratie-miljarden verdwenen in zwart gat'

Groningen

Het is volkomen duister wat er is gebeurd met de 7,7 miljard euro die de afgelopen zes jaar is besteed aan de commerciële reïntegratie. Dat concludeert de SP na eigen onderzoek. Reïntegratiebedrijven weigeren systematisch openheid van zaken te geven over de besteding van dit belastinggeld. De SP wil een parlementair onderzoek en dat de reïntegratie door de gemeenten wordt uitgevoerd.

Tweede Kamerleden Paul Ulenbelt en Paul Lempens hebben de laatste weken geprobeerd te achterhalen waar de miljarden aan belastinggeld zijn gebleven. 'Het resultaat is volstrekt onduidelijk,' stelt Ulenbelt. 'Toch blijven de miljarden via de gemeenten en het UWV naar de commerciële bedrijven stromen. Wij hebben tien grote reïntegratiebedrijven proberen te onderzoeken en geen van hen kan of wil de besteding van de publieke middelen verantwoorden. De informatie wordt vaak als ‘concurrentiegevoelig’ bestempeld. Daardoor kan er geen publieke controle plaatsvinden op besteding van miljarden euro’s publiek geld. Aan deze waanzin moet een einde komen. Breng de uitvoering van de reïntegratie naar de gemeenten, zodat er democratische controle kan plaatsvinden op de bestedingen.'

Eind 2004 constateerde de SP, twee jaar na de invoering van marktwerking in de arbeidsbemiddeling, dat de reïntegratie “een schandalige miskleun was in de orde van grootte van de Betuwelijn�. Afgelopen tijd heeft de SP opnieuw ervaringen verzameld via een online meldpunt.
Provincie:
Tag(s):