dinsdag, 26. februari 2008 - 19:51

SP: Ventilatiesysteem Akkerstraat moet binnen half jaar voldoen

Groningen

SP-raadslid Eelco Eikenaar vindt dat het woningcomplex van Woningcorporatie IN aan de Akkerstraat –Parallelweg binnen een half jaar aan het Bouwbesluit moet voldoen. Anders moet verhuurder IN de het balansventilatiesysteem vervangen. Dat schrijft het raadslid in een brief aan de woningcorporatie.

In januari stelde de SP schriftelijke vragen over het zogenaamde balansventilatiesysteem na klachten van bewoners van het wooncomplex aan de Akkerstraat-Parallelweg. Balansventilatie is een ventilatiesysteem dat door afgezogen binnenlucht opgewarmde buitenlucht in de woonkamer en slaapkamers blaast.

Bewoners klagen over extreme moeheid, slapeloosheid, luchtweginfecties en malaisegevoel. Uit de antwoorden van het college van B&W blijkt dat het systeem slecht ventileert en daardoor niet aan het Bouwbesluit voldoet. In geen enkele woning in het complex voldoet het systeem aan de richtlijnen voor geluid. Het maakt veel lawaai waardoor bewoners, gehinderd door het geluid, gedwongen zijn het systeem uit te schakelen. Gevolg is dat er helemaal geen luchtverversing in de woning meer plaats vindt.

Het stadsbestuur schrijft dat IN overweegt de installatie te vervangen wanneer aanpassingen onvoldoende blijken te zijn. 'Dat is op zichzelf positief, maar bewoners hebben daar begrijpelijkerwijs weinig vertrouwen in. Hun problemen duren al jaren' schrijft Eikenaar aan IN. Wat de SP betreft kan het niet zo zijn dat een dergelijk systeem niet aan de gestelde eisen voldoet. De partij wil dat IN de bewoners toezegt dat wanneer aanpassingen aan het systeem er niet binnen een half jaar toe hebben geleid dat het systeem voldoet aan het Bouwbesluit en het geluidsniveau voldoende is teruggebracht de corporatie overgaat tot vervanging van het systeem. Dat kan wat de SP betreft het beste een traditioneel mechanische ventilatiesysteem, dus zonder warmte-terugwinning, zijn. De SP zal er bij het college van Burgemeester en Wethouders op blijven aandringen dat het ventilatiesysteem aan het Bouwbesluit moet voldoen.
Provincie:
Tag(s):