zondag, 24. augustus 2008 - 16:20

SP vindt toestemming afvalverbrandingsoven Harlingen onbegrijpelijk

Harlingen

Na verschillende geweigerde MER rapportages hebben GS van Fryslân nu wel toestemming gegeven voor de bouw van een afvalverbrandingsoven bij Harlingen.

“Totaal onbegrijpelijk�, volgens fractievoorzitter Ad van de Kolk. “Er is beslist op basis van verwachtingspatronen die nergens kunnen worden gegarandeerd. Ik snap niet dat GS zich er voor lenen om op basis daarvan toestemming te verlenen. In ogenschouw nemend dat een ongeruste bevolking massaal en heel duidelijk kenbaar heeft gemaakt deze oven niet te willen en de reactie van GS daarop, vraag ik me af of zelfs de echo van verkiezingsbeloften al is verstomd. Die beloften blijken dus geen cent waard te zijn.�

Van de Kolk doelt op uitspraken die recent zijn gedaan door Omrin op een zg. expertmeeting op het provinciehuis waar in cijfers gevangen doelen t.o.v. vervuilingsnormen door Omrin ter plekke werden omgezet in prognoses en harde toezeggingen terwijl dit voor de vergadering niet aan de orde was n.a.v. vragen van de SP. De SP zegt verbaasd te zijn dat dit zomaar kan, normaal gesproken zou dit eerst weer moeten resulteren in een nieuwe MER, simpelweg omdat de cijfers en dus de informatie waarop de bestaande MER is gebaseerd dan zijn veranderd. Toen van de Kolk rechtstreeks aan de directie van Omrin vroeg of zij garantie kunnen geven dat de nieuwe en wel erg optimistische doelstellingen gehaald kunnen worden, bleef zij een antwoord schuldig en kon niet bevestigend antwoorden.

Volgens de SP spreekt dit boekdelen. Ook wijst de fractie erop dat er telkens weer nieuwe MER rapportages nodig bleken voordat de laatste dan eindelijk aanvaardbaar was, iets dat zij als uiterst opmerkelijk beschouwd. Ook de aanwezige vertegenwoordiger van de MER commissie liet zich ontvallen dat zijn aanwezigheid en de tot nu toe gevolgde procedure uitzonderlijk te noemen zijn.

Van de Kolk: “Dat er in eerste instantie een aanloopperiode wordt geaccepteerd met uitstoot van vervuilende stoffen in een bevolkt gebied zoals Harlingen maar ook de Waddenzee, is natuurlijk onacceptabel. Daarbij is het naar mijn mening bijzonder bitter dat er, na de omstreden zoutfabriek, nu weer zo’n omstreden project in Harlingen wordt toegestaan. Ik hoor Andriesen nog bij hoog en bij laag beweren dat ze heeft geleerd van de perikelen rond de zoutfabriek en dat haar dat die fout haar niet nog eens zal overkomen. En natuurlijk zal het zo zijn dat men een eenmaal gebouwde oven niet direct zal sluiten als Omrin niet voldoet aan de nieuwe toezeggingen die zij heeft gedaan, dat weet een kind zelfs nog wel. Zo’n toezegging is, naar mijn mening, niets waard gezien het gezwalk van de betrokkenen in deze kwestie tot nu toe en de gehanteerde beslissingscriteria van GS.
Provincie:
Tag(s):