zondag, 9. november 2008 - 15:31

SP wil af van voorgenomen bezuinigingen op politie

Den Haag

SP-Tweede Kamerlid Ronald van Raak wil dat PvdA-minister Ter Horst afziet van de voorgenomen bezuinigingen op de politie. Dit zal volgens Van Raak ten koste gaan van het aantal agenten op straat en onze buurten minder veilig maken.

Van Raak: 'Als we nu 100 miljoen bezuinigen op de politie gaan we onze agenten overvragen. Politiemensen zijn erg loyaal, maar de druk wordt te groot. Investeringen in veiligheid zijn goed besteed. Minder overvallen, minder geweld en meer veiligheid op straat, dat is onbetaalbaar.’

De minister wil 100 miljoen euro bezuinigen op de politie. Volgens politiebond ACP kan dit 1.200 agenten kosten. Deze bezuinigingen komen bovenop de bestaande tekorten bij de politie. De Raad van Hoofdcommissarissen waarschuwt voor grote financiële tekorten bij de politie, oplopend tot 137 miljoen in 2011. Dit zal opnieuw ten koste gaan van het aantal agenten op straat.

Van Raak: ‘Er zijn grote tekorten bij de politie. Tekorten op de werkvloer, tekorten op straat en tekorten in de portemonnee. Ondanks de CAO-acties eerder dit jaar kunnen veel agenten nog steeds moeilijk rondkomen. Agenten klagen dat zij te weinig collega’s hebben en dat politietaken in gevaar komen. Het lijkt me dat de minister dit net zo min voor haar rekening wil nemen, als ik.'
Provincie:
Tag(s):