donderdag, 30. oktober 2008 - 9:33

SP ziet water als transportweg van de toekomst

Utrecht

Het transport over water moet worden gestimuleerd om de sector gezonder te maken, de files te bestrijden en het milieu te ontlasten. SP-Kamerlid Emile Roemer lanceert hiertoe vandaag 19 voorstellen, onder meer om de regelzucht te bestrijden en vaarwegen en sluiscomplexen te verbeteren.

Roemer: 'Een binnenvaartschip dat duizend ton kan vervoeren scheelt al snel 10 kilometer aan vrachtwagens op de weg. Toch verdwijnen deze schepen steeds meer. Door regelzucht in te tomen en te zorgen voor een redelijk inkomen voor schippers kunnen we ervoor zorgen dat de binnenvaart het transport van de toekomst wordt.'

Naast het aanpakken van de regels en het verstrekken van benodigde financiën is er ook een aanzienlijk verbetering van de waterwegen nodig. Roemer: 'De afgelopen kabinetten zetten vooral in op meer asfalt. Terwijl in Europa een prachtig stelsel aan rivieren en kanalen beschikbaar is. Met een aantal strategische investeringen zijn deze geschikt te maken voor meer transport over water. Verbeter de vaarwegen en sluiscomplexen en zorg voor dat overslag op natransport in de regio goed wordt georganiseer.'
Provincie:
Tag(s):