woensdag, 7. mei 2008 - 9:54

Speciale aanpak overlastgevende jeugd op en rond Friese wateren

De Friese politie zal in de periode 1 mei tot 1 oktober weer intensief toezicht houden op en rond de wateren in de provincie om overlastgevende jeugd aan te pakken. Dat doen ze in samenwerking met de waterpolitie van het Korps Landelijke Politiediensten, het Wetterskip en de provincie Fryslân. Bij geconstateerde overtredingen worden geldboetes en taakstraffen opgelegd. Dit is in overleg met het Openbaar Ministerie Leeuwarden afgesproken.

Een aantal overlastveroorzakende gedragingen - zoals bijvoorbeeld zwemmen in de directe nabijheid van bruggen en schepen - is strafbaar zodat de politie kan optreden en bekeuringen kan uitschrijven. Het Bureau HALT is bevoegd tot de uitvoering van alternatieve straffen voor de leeftijdsgroep van 12 tot 18 jaar. Bij niet-betalen of het niet (volledig) uitvoeren van de taakstraf volgt een dagvaarding. Overtreders dienen zich dan voor de rechter te verantwoorden.

In 2006 is de speciale aanpak tijdens het watersportseizoen ingevoerd omdat er in de jaren ervoor in toenemende mate sprake was van overlast van met name jongeren die van bruggen en viaducten sprongen en (te) snel voeren. Met name de pleziervaart ondervond hierdoor veel hinder en er ontstonden gevaarlijke situaties.
Provincie:
Tag(s):