dinsdag, 29. april 2008 - 17:01

Spectaculaire ontmanteling hoogspanningsmasten

Zevenaar

In opdracht van de gemeente Zevenaar gaat landelijk netbeheerder TenneT in samenwerking met Continuon op spectaculaire wijze een zestal hoogspanningsmasten verwijderen. Deze werkzaamheden vinden plaats tussen de snelweg A12 en de Babberichseweg. De werkzaamheden beginnen op 7 mei.

Er worden in totaal zes masten verwijderd over een lengte van 2 kilometer. De eerste werkzaamheden betreffen het verwijderen van de mast die tussen het Zevenaarse hoogspanningstation staat en het spoor. Deze mast wordt in gedeeltes afgebroken op 7 mei.

Uit veiligheidsoverweging is de ontmanteling van de eerste mast niet zichtbaar. Dit is wel het geval voor de overige vijf masten die stuk voor stuk in zijn geheel worden neergehaald. Dit vindt plaats op 8 mei vanaf 09.00 uur. Omdat de masten veelal in weilanden staan is de te voorziene overlast gering.

In de afgelopen maanden is er door TenneT en Continuon gewerkt aan het plaatsen van een 150 kV ondergrondse elektriciteitskabel tussen de snelweg A12 en de Babberichseweg in Zevenaar.

Het besluit van de gemeente Zevenaar om voor het verkabelen van elektriciteitstransport te kiezen op het genoemde traject heeft alles te maken met een te voorziene geleidelijke belastinggroei door woningbouw en een nieuw aan te leggen bedrijventerrein. De geplaatste kabel functioneert inmiddels en de hoogspanningsmasten tussen de A12 en de Babberichseweg zijn daarom overbodig. De kosten voor de afbraak zijn voor rekening van de gemeente.
Provincie:
Tag(s):