maandag, 15. september 2008 - 18:51

Spelenderwijs gezonder eten

Zuidhorn

De gemeente Zuidhorn nodigt alle basisscholen binnen de gemeente uit om deel te nemen aan het programma ‘SchoolGruiten’: het eten van groente en fruit in de klas. SchoolGruiten is een landelijk programma, waarin leerlingen worden gestimuleerd om meer groente en fruit te eten door minstens twee keer per week samen met de juf of meester in de klas te ‘gruiten’, ofwel een portie groente of fruit te eten.

Gezonde voeding en bestrijding van overgewicht is een van de speerpunten uit de Nota Gemeentelijk Gezondheidsbeleid 2008-2011. Gezonde voeding, zoals 150 gram groenten en 2 stuks fruit per dag, is essentieel voor de ontwikkeling van kinderen. De meeste kinderen komen echter nauwelijks tot de helft. Dat is een probleem. Ongezonde voeding veroorzaakt overgewicht en overgewicht vergroot de kans op ernstige ziekten (zoals hart- en vaatziekten, diverse soorten kanker en suikerziekte).

Met SchoolGruiten leren de kinderen spelenderwijs gezonder te eten. De kinderen worden niet alleen gestimuleerd om méér groente en fruit te gaan eten. Ze krijgen ook de kans om kennis te maken met bijzondere groente- en fruitsoorten. Dat heeft weer een positief effect op hun smaakontwikkeling. Ouders en leerkrachten worden nadrukkelijk betrokken bij het programma.

Scholen die willen deelnemen aan het programma SchoolGruiten kunnen op twee momenten starten: na de herfstvakantie of na de kerstvakantie. In het najaar van 2009 wordt het programma herhaald. Gedurende acht weken financiert de gemeente één stuk fruit per week per leerling. Het is de bedoeling dat ouders de kinderen ook één keer per week fruit meegeven. Na de acht weken financiering door de gemeente wordt aan de ouders gevraagd om op minimaal twee vaste dagen per week groente of fruit aan de leerlingen mee te geven.

Het ‘gruiten’ wordt gecombineerd met verschillende activiteiten.
Provincie:
Tag(s):