donderdag, 4. december 2008 - 10:23

Spelregels over innemen documenten asielzoekers

Amsterdam

De Nationale ombudsman, Alex Brenninkmeijer, heeft samen met de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), Taakorganisatie Vreemdelingen (TOV) en Koninklijke Marechaussee (KMar) spelregels opgesteld voor het innemen en teruggeven van persoonlijke documenten van immigranten en asielzoekers.

Het gaat om documenten zoals paspoort of diploma die meestal voor een asielaanvraag moeten worden ingeleverd. De afgelopen jaren klaagden immigranten er bij de ombudsman over dat hun persoonlijke documenten waren zoekgeraakt. Dan was vaak niet duidelijk welke instantie verantwoordelijk was voor het oplossen van dit probleem. De spelregels maken dit wel duidelijk: de instantie die het document inneemt is verantwoordelijk.
Provincie:
Tag(s):