woensdag, 3. september 2008 - 20:44

Sport- en ontmoetingsplek voor jongeren

Farmsum

In Farmsum wordt een sport- en ontmoetingsplek voor jongeren gerealiseerd. Het college heeft het voornemen om in principe mee te werken aan het verlenen van een vrijstelling van het bestemmingsplan. De sport- en ontmoetingsplek komt tussen het parkeerterrein van het dorpshuis aan de Borgshof en het voetbalveldje.

Omdat het gebied een hoge archeologische waarde heeft, vindt er vooraf nog onderzoek plaats. De sport- en ontmoetingsplek maakt deel uit van het speelruimtebeleid 12-18 jaar. Een werkgroep bestaande uit jongeren, bewoners, ouders, politie, vertegenwoordigers van de stuurgroep Farmsum, het opbouwwerk, jongerenwerk en de gemeente heeft de wensen van de jongeren verder uitgewerkt.
Provincie:
Tag(s):