zondag, 29. juni 2008 - 10:27

Sportkantines controleren onvoldoende op leeftijd bij alcoholverkoop

Groningen

Controleurs van de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) hebben in 2007 een groot aantal sportkantines gecontroleerd op bepalingen uit de Drank- en Horecawet. Daaruit bleek dat de controle op de leeftijdsgrenzen nog altijd onvoldoende wordt nageleefd. 42% van de sportkantines waar jongeren alcohol probeerden te kopen overtrad de regels.

Tijdens de actie is met name gecontroleerd op de verstrekking van alcohol aan jongeren onder de 16 / 18 jaar zonder vaststelling van de leeftijd, de verplichte aanduiding leeftijdsgrenzen, de vergunning en de aanwezigheid van gekwalificeerd personeel. In totaal zijn 727 sportkantines bezocht. Bij 209 verenigingen is gecontroleerd op leeftijdsgrenzen. Bij 518 sportkantines is een vergunningcontrole uitgevoerd.

Bij 13% van de verenigingen waar een vergunningcontrole is uitgevoerd, is een maatregel genomen. 10% bleek niet te beschikken over een rechtsgeldige vergunning. Bij 19% van de verenigingen was geen gekwalificeerd personeel aanwezig. Dit is echter een vereiste als er alcoholhoudende drank wordt geschonken.
Provincie:
Tag(s):