dinsdag, 21. oktober 2008 - 21:48

Sportpark van de toekomst in Eindhoven

Eindhoven

Gaming in de buitenlucht, een interactieve looproute, slimme toepassing en hergebruik van materialen, energiezuinig gebruik van lichtmasten. De gemeente Eindhoven ontwikkelt samen met bedrijven en kennisinstellingen het sportpark van de toekomst.

Het zogenaamde Sport-, Speel-, en Beweegplein op het Sportcomplex Eindhoven Noord wordt 30 oktober om 13.30 uur officieel geopend tijdens het jaarlijkse nationale congres Sports and Technology. In totaal is ruim 1,5 miljoen euro geïnvesteerd, waarvan de helft door overheden en de helft door private partijen.

Het Sport-, Speel- en Beweegplein is een bundeling van innovaties en noviteiten op het gebied van sporten, spelen en bewegen. Zo zijn er op het plein enkele interactieve toestellen waarop verschillende spelletjes kunnen worden geprogrammeerd. Jongeren kunnen hun scores zien op internet en op die manier tevens spelen tegen jongeren elders in de wereld waar ook zo’n toestel staat; actief gamen in de buitenlucht. Verder zijn er eigentijdse vormen van ‘stoeprandje butsen’ met led-verlichting en zijn er banen voor hardlopen en skeeleren met elektronische tijdregistratie, te zien op een groot scherm en via internet. Ook is er een testopstelling voor een interactieve looproute met gebruik van led-verlichting.

Het Sport-, Speel- en Beweegplein brengt elementen van de speeltuin, het schoolplein, gaming en het traditionele sportpark bij elkaar. Doel is om diverse doelgroepen, met name jongeren, aan te zetten en uit te dagen tot meer sporten, spelen en bewegen.
Naast dagelijks gebruik van de verschillende sport-, speel- en beweegmogelijkheden kunnen bedrijven hier hun nieuwste concepten en producten testen in de praktijk. Tevens wordt onderzoek verricht door studenten en onderzoekers van kennisinstellingen. Een uniek concept waarvoor vanuit het buitenland inmiddels al belangstelling is getoond.

Een extra aspect is het gebruik van innovaties voor de verbetering van de bedrijfsvoering van sportcomplexen, met name in de binnenstedelijke omgeving. Dit gebeurt onder andere door slimme toepassing en hergebruik van materialen, multifunctionele kunststof combinatievelden voor diverse balsporten en energiezuinig gebruik van lichtmasten. Dit alles maakt efficiënter en intensiever gebruik van de accommodaties mogelijk, bespaart kosten en is bovendien duurzamer.

Het Sport-, Speel- en Beweegplein is een samenwerking tussen de stichting Sports and Technology, gemeente Eindhoven, bedrijven en kennisinstellingen en vormt het hart van het zogenaamde fieldlab sportstimulering. Als onderdeel van dit ‘praktijklaboratorium’ werd eerder op het sportcomplex een speciaal speeltoestel voor ouderen in gebruik genomen en opende de E-Fitzone, een fitness-centrum met interactieve games.
Provincie:
Tag(s):