donderdag, 5. juni 2008 - 10:05

St. Jans Gasthuis krijgt bouwvergunning op hoofdlijnen

Weert

De gemeente Weert geeft dinsdag 10 juni voor het eerst een bouwvergunning op hoofdlijnen af. Deze zogenaamde casco vergunning wordt afgegeven voor de uitbreidingsplannen van het St. Jans Gasthuis in Weert. Omdat het ziekenhuis een belangrijke maatschappelijke functie vervult, vinden B&W het belangrijk dat de bouw zo snel mogelijk kan plaatsvinden.

De casco vergunning betekent dat het ziekenhuis voor hun bouwaanvraag slechts gegevens hoeft te verstrekken voor de omvang van de uitbreiding. Over de wijze van inrichting hoeft het ziekenhuis pas gegevens te verstrekken na de afgifte van de bouwvergunning maar uiterlijk twee weken voor aanvang van een desbetreffend bouwonderdeel.

Het St. Jans Gasthuis gaat in drie fasen een nieuwe vleugel aanbouwen. Dit nieuwe gedeelte wordt vast aangebouwd aan de oostvleugel (polikliniek en orthopedie) en de zuidvleugel. Er wordt van ´boven naar beneden´gebouwd. Wanneer de romp van het gebouw eenmaal staat wordt de 2e verdieping als eerste ingericht. Hier komen de operatiekamers van het ziekenhuis. Dit heeft namelijk eerste prioriteit als het gaat om uitbreiding en vervanging van huidige faciliteiten. Vervolgens gaat men verder met de 1e verdieping. Daarna volgt de inrichting van de begane grond waar op termijn mogelijk de nieuwe entree met zorgboulevard van het ziekenhuis komt.

Een bouwvergunning is een toestemming van de gemeente om een bouwwerk te mogen bouwen of verbouwen. Er zijn speciale wetten en regels die voorschrijven hoe een aanvraag voor een bouwvergunning ingediend kan worden en welke gegevens daarbij verstrekt dienen te worden door de aanvrager. Hiermee wordt gewaarborgd dat een bouwwerk voldoet aan eisen op het gebied van o.a. veiligheid en milieu. Ook wordt gekeken of een bouwwerk binnen het bestemmingsplan past.

Voor bouwwerken met een grote maatschappelijke invloed zoals een ziekenhuis, kunnen B&W een bouwvergunning op hoofdlijnen verlenen. Dit houdt in dat bepaalde gegevens pas na de afgifte van de bouwvergunning maar uiterlijk twee weken voor aanvang van het desbetreffende bouwonderdeel worden verstrekt. Er wordt hierbij duidelijk aangegeven welke gegevens alsnog aangeleverd moeten worden en op welke tijdstip dit moet plaatsvinden. Indien de aanvrager niet voldoet aan deze gestelde voorwaarden kunnen de bouwwerkzaamheden stilgelegd worden.
Provincie:
Tag(s):