dinsdag, 18. november 2008 - 16:31

Staatssecretaris Albayrak opent Veiligheidshuis Drenthe

Assen

Staatssecretaris van Justitie, mevrouw Albayrak, opent op 4 december aanstaande het Veiligheidshuis in Drenthe. Dit zal op feestelijke wijze gebeuren aan de Balkengracht te Assen, één van de drie vestigingen van het Veiligheidshuis.

Met de opening van Veiligheidshuis Drenthe wordt het startschot gegeven voor een intensieve samenwerking tussen verschillende organisaties uit de veiligheidsketen. Inmiddels werken de organisaties reeds nauw samen, maar nu worden deze ook fysiek samengebracht op locaties in Assen, Hoogeveen en Emmen.

Het Veiligheidshuis Drenthe gaat zich bezighouden met het voorkomen en tegengaan van overlast en criminaliteit in de provincie middels een persoonsgerichte aanpak. Verschillende partners hebben zitting in het Veiligheidshuis waardoor de communicatie onderling en de bespreking, behandeling en afhandeling van zaken zo efficiënt mogelijk plaatsvinden. Deelnemende partners zijn onder andere het Openbaar Ministerie Assen, Politie Drenthe, de Raad voor de Kinderbescherming, Reclassering Nederland en de Drentse gemeenten.

Het Veiligheidshuis heeft zich de volgende doelen gesteld: voorkomen van strafbare feiten en het terugdringen van recidive; terugbrengen en voorkomen van overlast; verlenen van nazorg; zijn van een betrouwbaar informatieknooppunt voor partners in veiligheid en het versterken van de ketenregie.

Verder gelden binnen het Veiligheidshuis Drenthe de volgende speerpunten: huiselijk geweld, jeugd, veelplegers en nazorg.
Provincie:
Tag(s):