vrijdag, 16. mei 2008 - 13:02

Staatssecretaris steunt gezamenlijke aanval op schooluitval

De komende vier jaar wil het ministerie van Onderwijs dat het aantal voortijdige schoolverlaters afneemt met minimaal 40%. Acties die het ingezette beleid nog krachtiger moet gaan uitvoeren, zullen onder het motto ‘Aanval op schooluitval: een kwestie van uitvoeren en doorzetten’ landelijk worden ingezet.

In Friesland zullen voor de drie regio’s speciale convenanten worden ondertekend tussen de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de contactgemeenten, de besturen van de scholen voor voortgezet onderwijs, en de Regionale Opleidingscentra Friese Poort, Friesland College en AOC Friesland.

Het eerste deel staat in het teken van de ondertekening door de drie regio’s. In het tweede deel van de middag zal de staatssecretaris een inleiding houden over het actieprogramma en wordt er een toelichting gegeven op het speciale MentorProgramma Friesland, zoals dat in Friesland succesvol wordt uitgevoerd.

Dit programma heeft de afgelopen jaren verschillende prijzen gewonnen en kenmerkt zich door een praktische begeleiding van jongeren. Door de wijze van begeleiding tijdens stage en studie worden de cursisten extra gestimuleerd om niet op te geven, maar juist voor hun kansen te gaan. De resultaten zijn zeer positief te nomen.
Provincie:
Tag(s):