woensdag, 14. mei 2008 - 22:32

Stad Groningen staat er goed voor

Groningen

Het gaat goed met de stad Groningen. In het huishoudboekje van de gemeente wordt met zwarte cijfers het resultaat opgeschreven. Het voordelig saldo van de rekening staat op 58.1 miljoen euro.

In 2007 zijn goede beleidsresultaten behaald die uitvoering geven aan het collegeprogramma ‘Sterk, sociaal en duurzaam’. De werkgelegenheid groeit, armoede wordt bestreden, wijkvernieuwing wordt voortvarend aangepakt, het onderhoud is op orde en de publieke dienstverlening is verder verbeterd.

Het jaar 2007 wordt afgesloten met een voordelig saldo van 58.1 miljoen euro. Het voordelige saldo is een optelling van meevallende inkomsten (22.6), voordelen in de beleidsuitvoering (20.3) en al wel bestemd maar nog niet uitgegeven geld (15.2).
Provincie:
Tag(s):