donderdag, 28. februari 2008 - 16:54

Stadsarchief van tien meter overgedragen

Breda

Donderdag hebben de heer van Bakel, voorzitter van de Vincentiusvereniging Breda, en gemeentearchivaris Daan Hertogs een overeenkomst ondertekend waarin de overdracht van het archief van de Vincentiusvereniging aan het Stadsarchief Breda wordt bevestigd. Vervolgens heeft de heer Marius Krooswijk, een vrijwilliger bij de vereniging, de overeenkomst bezegeld door een symbolische overdracht van de twee oudste dossiers uit 1850.

De Vincentiusvereniging in Breda bestaat sinds 1850. Zij heeft zich in de afgelopen anderhalve eeuw bezig gehouden met de armenzorg in Breda.
Voordat de overheid in de tweede helft van de 20e eeuw met de bijstand kwam was armenzorg een puur particuliere aangelegenheid. In de middeleeuwen door vooral kloosterorden, begijnen, kerken en andere weldoeners. Vanaf 1850 tot aan de invoering van de bijstandswet in 1965 speelde ook de Vincentiusvereniging een belangrijke rol. Armlastigen in Breda waren toen grotendeels afhankelijk van ondersteuning door de Vincentiusvereniging.

Het archief van de Vincentiusvereniging geeft een goed beeld van de armenzorg in de stad vanaf 1850 en de ontwikkelingen hierin. Het archief laat ook ontwikkelingen binnen de vereniging zien. Vooral de grote maatschappelijke betrokkenheid van toen en nu zijn opvallend.

Anderzijds geeft het archief ook een beeld van de huishoudens die een beroep deden op ondersteuning door de vereniging.

Onder begeleiding van het Stadsarchief zijn sinds 2004 vrijwilligers van de Vincentiusvereniging bezig geweest met het ordenen van het archief. Het archief is nu volledig geïnventariseerd en bestaat uit 550 inventarisnummers. Het heeft een totale lengte van tien meter. Archiefstukken ouder dan 110 jaar kunnen op de studiezaal van het Stadsarchief worden geraadpleegd.
Provincie:
Tag(s):