woensdag, 25. juni 2008 - 11:38

Stadsdeelvoorzitter Hans Weevers stapt op

Amsterdam

Tijdens de vergadering van de deelraad op dinsdag 24 juni heeft Hans Weevers meegedeeld dat hij met onmiddellijke ingang aftreedt als lid van het Dagelijks Bestuur en als stadsdeelvoorzitter van Oud-West. Dit maakt het stadsdeel vandaag bekend.

Volgens het stadsdeel nam hij deze beslissing n.a.v. informatie die onlangs beschikbaar kwam over de bouw van het stadsdeelhuis. Hans Weevers was 12,5 jaar lid van het Dagelijks Bestuur, waarvan de laatste twee jaar als stadsdeelvoorzitter.

Recent bleek dat voor de bouw van het stadsdeelhuis zeer waarschijnlijk meer geld nodig is dan het krediet dat de deelraad afgelopen november verstrekte. Toen de deelraad dat besluit nam, heeft Hans Weevers de raad nadrukkelijk toegezegd dat verdere prijsstijgingen voor risico van de aannemer zijn. Inmiddels is gebleken dat deze toezegging niet goed is vastgelegd.

“Daardoor kan ik én mijn belofte van november niet gestand doen én loopt het stadsdeel een nog onbekend financieel risico,� aldus Hans Weevers. “Helder is dat ik hiervoor de verantwoordelijkheid draag. Daarom verbind ik aan deze gang van zaken de ultieme politieke consequentie.�

Op dit moment brengt het stadsdeel de volledige situatie in kaart. Ook wordt onderzocht hoe een en ander heeft kunnen gebeuren. Portefeuillehouder Yvonne Lammers (GroenLinks) neemt als vice-stadsdeelvoorzitter de taken van Hans Weevers tijdelijk over.
Provincie:
Tag(s):