donderdag, 12. juni 2008 - 21:22

Stadsmonitor 2008: Groningen groeit gestaag

Groningen

Het aantal werkzoekenden in Groningen is historisch laag. Dat is het nieuws van de Stadsmonitor 2008. De werkgelegenheid groeit gestaag en ook het aantal mensen met een uitkering daalt. Het gaat zonder meer goed met Groningen – het is een schone, veilige en leuke stad om in te wonen en te werken – maar er zijn ook zaken die beter kunnen. Zo is er dringend behoefte aan nieuwe ruimte voor bedrijven. De aanleg van bedrijventerrein Westpoort komt als geroepen.

En hoewel er in 2007 voor het eerst sinds jaren meer dan 1.000 nieuwe woningen zijn gebouwd, vertrekken nog steeds veel gezinnen naar omliggende gemeenten. Dat aantal moet de komende jaren omlaag.

Elk jaar meet de gemeente Groningen of de doelen van het college van burgemeester en wethouders worden gehaald en hoe deze resultaten zich ontwikkelen ten opzichte van voorgaande jaren en landelijke cijfers. Uit de Stadsmonitor 2008 blijkt dat het aantal inwoners van Groningen gestaag blijft groeien. Niet alleen de stad groeit maar ook de Rijksuniversiteit en de Hanzehogeschool trekken samen steeds meer studenten.

Met de Groningse jeugd gaat het steeds beter. Het aantal schoolverlaters is gedaald, ook onder allochtonen, en steeds meer jongeren hebben tenminste een VMBO-diploma. Dat de inwoners van Groningers zelf gestaag groeien is ongezond. Steeds meer Stadjers kampen met overgewicht, hoewel de cijfers in Groningen beter zijn dan de landelijke trend.

Het college van burgemeester en wethouders heeft de Stadsmonitor 2008 aangeboden aan de gemeenteraad samen met trendrapportage Leefbaarheid en Veiligheid en de voorjaarsbrief.
Provincie:
Tag(s):