dinsdag, 9. september 2008 - 16:53

Stadsschouwburg wordt rijksmonument

Utrecht

Het college zal minister Plasterk van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap adviseren om het gebouw van de Utrechtse Stadsschouwburg op de rijksmonumentenlijst te plaatsen. De stadsschouwburg uit 1941 is een ontwerp van de befaamde architect W. Dudok, ook bekend van het stadhuis van Hilversum. Het gebouw staat op een bijzondere locatie, prominent gelegen aan de singel bij het Lucasbolwerk.

De minister heeft eind vorig jaar het voorstel gedaan honderd bijzondere naoorlogse gebouwen uit de Wederopbouwperiode 1940 tot en met 1958, aan te wijzen als rijksmonument. De schouwburg in Utrecht was daar één van. Voordat de minister een besluit neemt, vraagt hij op grond van de Monumentenwet advies aan de Raad voor Cultuur en het college van de gemeente waarin het object ligt.

Het college heeft de voor- en nadelen van een bescherming als monument afgewogen en ziet het voorstel van de minister als waardering voor de architectuur van dit bijzondere gebouw. Bij bescherming als rijksmonument kan sprake zijn van enige beperking als het gaat om wijzigingen aan het gebouw. Het gebouw is in de loop der jaren al meerdere keren aangepast aan het gebruik, onder andere met de grote toneeltoren in 1996. Het college vertrouwt erop dat met respect voor de monumentale waarden, de schouwburg ook in de toekomst voldoende aan de wensen van de gebruikers tegemoet zal komen.
Provincie:
Tag(s):