woensdag, 21. mei 2008 - 19:24

Stadswarmte voor Almere Poort vanuit Diemen

Almere

De stadswarmte voor Almere Poort zal geleverd worden vanuit de bestaande elektriciteitscentrale in Diemen. Bij elektriciteitsproductie komt restwarmte vrij. Deze warmte wordt nu al gebruikt voor de stadswarmtenetten in Amsterdam Zuid-Oost, IJburg en de Zuidas in Amsterdam. Uitbreiding van de installatie in Diemen met een extra rookgaskoeler zal ervoor zorgen dat extra restwarmte wordt benut. De warmte zal door een nog aan te leggen pijpleiding ook naar Almere worden getransporteerd. Zo wordt een hogere CO2-emissiereductie behaald dan met de – oorspronkelijk geplande – lokale biomassacentrale mogelijk zou zijn geweest. Bovendien leidt deze keuze tot lagere aansluitkosten voor de circa 12.000 woningen en vele bedrijfsgebouwen in het nieuwe, vierde stadsdeel van Almere. Het College van B en W van Almere en Nuon hebben deze afspraak vandaag (21 mei) vastgelegd.

De gemeente Almere en Nuon komen deze wijziging in de plannen overeen op basis van de resultaten van een onderzoek dat werd verricht nadat Nuon de Diemen-centrale had verworven. In de oorspronkelijke overeenkomst werd door de inzet van biomassa een CO2-reductie becijferd van 82 procent ten opzichte van conventionele warmtevoorziening met gas. Nu, met inzet van restwarmte uit de rookgassen van de Diemen-centrale, zal de CO2-uitstoot met ruim 90 procent nog verder worden gereduceerd dan met de inzet van biomassa was voorzien. Deze reductie is groter dan wanneer alle daken in Almere Poort volledig van zonnepanelen zouden worden voorzien.

De gemeente Almere kiest voor een duurzame ontwikkeling van de stad. In dat kader zijn onlangs de ‘Almere Principles’ gepresenteerd. De afspraak die met Nuon is gemaakt, sluit aan op deze beginselen en kan worden gezien als één van de stappen naar een eco-effectieve stad. De binnen dit project ontwikkelde technieken kunnen in de toekomst mogelijk ook toegepast worden ter upgrading van andere bestaande centrales.

Volgens de huidige planning voor de woningbouw, gaat de warmtelevering vanuit Diemen in 2011 van start. Voor het tracé van de pijpleiding van Diemen naar Almere worden verschillende varianten bestudeerd. De voorkeur gaat uit naar een verbinding via het IJ-meer.

Almere Poort is het vierde stadsdeel van Almere. Met een programma van 12.000 woningen en 30.000 arbeidsplaatsen en een duidelijk gezicht aan het water - de Kustzone - moet Almere Poort de komende jaren uitgroeien tot ‘Strandstad van de Randstad’.
Provincie:
Tag(s):