vrijdag, 16. mei 2008 - 13:44

Stagiair geschorst voor onzedelijke handelingen met leerling

Wolvenga

Het Openbaar Primair Onderwijs (OPO) van de gemeente Weststellingwerf heeft woensdag 14 mei een 18-jarige stagiair geschorst. De man liep stage bij de openbare basisschool Zuid (obs Zuid) te Wolvega. Hij wordt er van verdacht bij een meisje uit groep 8 mogelijk onzedelijke handelingen te hebben verricht. Dit heeft buiten school plaatsgevonden.

De directeur van de basisschool werd afgelopen woensdag hiermee geconfronteerd en heeft onmiddellijk actie ondernomen en de man geschorst. De stagiair is een ict-student van het Regionaal Opleidingen Centrum Friesland College, gevestigd te Heerenveen. Met de directeur van deze instelling is terstond contact gelegd.

De ouders en leerlingen zijn vrijdagochtend 16 mei via een Nieuwsbrief ingelicht, de Medezeggenschapsraad (MR) reeds donderdagavond. Voor het onderwijzend personeel, en zo nodig ouders en leerlingen, is ondersteuning geregeld.
Provincie:
Tag(s):