dinsdag, 15. januari 2008 - 13:01

Staking parketpolitie Maastricht

Maastricht

Dinsdagochtend nam de parketpolitie Maastricht deel aan de landelijke collectieve stakingen van de politiebonden.Tijdens een constructief overleg met Rechtbank en Openbaar Ministerie heeft de parketpolitie aangegeven dat het algemeen belang voorop blijft staan.

De veiligheid binnen het gerechtsgebouw blijft gegarandeerd door hun fysieke aanwezigheid.

De parketpolitie staakt wel, maar bij incidenten in het kader van de openbare orde is zij direct inzetbaar.

De bonden zeggen toe dat, indien niet voorkomen kan worden dat door de staking fatale termijnen worden overschreden, een gedetineerde normaal zal worden vervoerd en begeleid.
Provincie:
Tag(s):