dinsdag, 1. april 2008 - 11:26

Stalkeuring voor deel veetransporteurs

Den Haag

Minister Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft besloten dat bedrijven die deelnemen aan het kwaliteitssysteem Dierwaardig vervoer 2008 na 1 april 2008 in aanmerking kunnen komen voor een stalkeuring.

Daarvoor is het wel noodzakelijk dat ze een positieve entree-audit hebben gehad. Voor die bedrijven geldt dat voor keuringsaanvragen gedaan vanaf 1 april, stalkeuring wordt verleend. Bedrijven die wel deelnemen aan het kwaliteitssysteem Dierwaardig vervoer 2008 maar nog geen positieve entree-audit hebben gehad, krijgen voorlopig nog klepkeuring. Voor alle overige bedrijven geldt dat voor keuringsaanvragen gedaan vanaf 1 april, de klepkeuring weer van kracht wordt.

Dierwaardig vervoer 2008 is een kwaliteitssysteem voor de leden van de organisatie voor veetransporteurs (Saveetra/NBHV). De minister heeft besloten dat dit systeem voldoet, zodat zij stalkeuring kan toestaan. Elk bedrijf dat hiervoor in aanmerking wil komen moet een geslaagde individuele entree-audit ondergaan. Van de 160 bedrijven die zich hiervoor hebben aangemeld, hebben ongeveer vijftien bedrijven die gehad.
Provincie:
Tag(s):