maandag, 18. februari 2008 - 19:23

Standpunt Minister over windpark Woerden stelt NMU teleur

Woerden

De Natuur en Milieufederatie Utrecht is zeer teleurgesteld in het standpunt van Minister Cramer ten aanzien van het windmolenpark Woerden West, zoals ze vanmorgen aan de gemeente Woerden heeft kenbaar gemaakt. De locatie is na zorgvuldige afweging tot stand gekomen en is hard nodig voor de duurzame energieopgave in Utrecht. De NMU vindt de landschappelijke gevolgen acceptabel ten opzicht van de winst van windenergie voor het milieu.

Voor de Minister is het ‘Venster op het Groene Hart’, (of het snelwegpanorama zoals het bij VROM tegenwoordig bekend staat), aanleiding om het zorgvuldig tot stand gekomen windmolenbeleid van de provincie Utrecht, waar het Rijk nota bene zelf om gevraagd heeft, af te wijzen. De NMU vindt het niet terecht dat de Minister daarmee de doelstellingen voor duurzame energieopwekking op losse schroeven zet, en het streekplan van de provincie en de wens van het college van Woerden naast zich neer legt.
Provincie:
Tag(s):