donderdag, 10. april 2008 - 9:42

Stappen richting renovatie Elleboogkerk

Amersfoort

Amersfoort heeft de eerste stappen gezet voor het herstel van de Elleboog in het historische centrum van de stad. In oktober 2007 werd het gebouw, met daarin het Armando Museum, door een grote brand verwoest. Op basis van vooronderzoek hebben burgemeester en wethouders de uitgangspunten voor de renovatie van de Elleboogkerk vastgesteld.

Het Armando Museum wordt weer gehuisvest in de te herbouwen kerk. Het bestuur van Amersfoort in C, waar het Armando Museum onderdeel van is, stemt in met de uitgangspunten. Het college wil zo snel mogelijk aan de slag met het definitieve hersteltraject van de kerk. De gemeenteraad is over de voortgang geïnformeerd door middel van een raadsinformatiebrief.

Op basis van een advies van de afdeling Monumentenzorg hebben burgemeester en wethouders besloten de buitenkant van de Elleboogkerk in de oorspronkelijke vorm te herstellen. Het college wil het interieur renoveren met behoud van de voormalige ruimtelijke kwaliteit, maar met een subtiele uiting van onderling contrast in de uitwerking. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen wat van vóór en wat van ná de brand dateert.
Provincie:
Tag(s):