vrijdag, 29. augustus 2008 - 9:38

Start baggerwerkzaamheden Strobosser Trekfeart

Volgende week start de firma van der Meulen uit Woudsend in opdracht van de provincie met de tweede fase van de baggerwerkzaamheden in de Strobosser Trekfeart. Het baggeren is nodig, omdat de Trekfeart de afgelopen jaren door natuurlijke aanwas van slib ondieper is geworden. Daardoor is de doorgang voor schepen verminderd en het Prinses Margrietkanaal vanaf Dokkum via Westergeest en Kollum minder goed bereikbaar.

In de tweede fase, die duurt van begin september tot medio december, wordt het gedeelte vanaf de Kalkhuisbrug in Westergeest tot aan het kanaal om Kollum gebaggerd. Tijdens deze werkzaamheden is dit gedeelte van de vaarweg dan ook afgesloten. Vaarwegverkeer kan omvaren via de Nije Swemmer en de Zijlsterried / kanaal om Kollum. De stremming is aangegeven middels borden.

In het voorjaar werd reeds de eerste fase van de baggerwerkzaamheden uitgevoerd. Daarbij is het gedeelte van het verbindingskanaal bij Dokkum tot aan de Kalkhuisbrug in Westergeest uitgevoerd. Na afloop van alle werkzaamheden is de gehele Strobosser Trekfeart weer bevaarbaar voor schepen met een diepgang tot 1,50 meter.
Provincie:
Tag(s):