maandag, 17. november 2008 - 20:17

Start bodemsanering Spoorgat Stationsgebied Hoogeveen

Hoogeveen

Op 24 november 2008 beginnen de werkzaamheden voor de eerste fase van de bodemsanering van het terrein ‘Spoorgat’, ter hoogte van de Crerarstraat in Hoogeveen.

De gemeente Hoogeveen, NS en de Stichting Bodemsanering NS (SBNS) hebben de handen ineen geslagen om het terrein te saneren. Hierdoor kan de geplande herontwikkeling van het stationsgebied doorgaan. Verontreinigde grond wordt afgevoerd en er komt een schone laag grond bovenop het terrein. De verontreiniging wordt op deze manier zo opgeruimd dat komende generaties er geen last meer van hebben.

Na de sanering van het voormalig rangeerterrein en het terrein van de voormalige aluminiumfabriek is het spoorgat de laatste en grootste bodemsanering in het gebied. Hiermee komt schot in een gebied dat lang werd geteisterd door tegenvallers en vertragingen. De sanering is te danken aan de goede samenwerking tussen gemeente, NS, SBNS, ProRail en de provincie Drenthe.

Het terrein vanaf de voormalige aluminiumfabriek aan de Blankenslaan tot aan het terrein van Arriva wordt tot ongeveer vier meter diep ontgraven. Van de afgegraven grond wordt gekeken welk deel verontreinigd is. Deze grond wordt met afgesloten vrachtwagens naar een erkende grondverwerker gebracht. Grond die opnieuw te gebruiken is, wordt teruggebracht in de ontgravingsput. Vervolgens wordt de hele saneringsput aangevuld met een laag schone grond. De werkzaamheden starten op 24 november 2008 en worden uiterlijk 1 maart 2009 afgerond.

Na deze werkzaamheden is het terrein volledig geschikt voor de ontwikkeling van een kantorenpark met hoogwaardige kwaliteit: moderne, kleinschalige kantoren in een groene, parkachtige setting. Na de bouw van het kantoorpand van de Gouden Gids is er deze maand op het reeds gesaneerde deel van het terrein al begonnen met de bouw van een tweede kantoorbouw. In het eerste kwartaal van 2009, na de sanering van het spoorgat, wordt naar verwachting begonnen wordt met de bouw van een derde kantoorgebouw.

Ook het resterende deel van het terrein van het Spoorgat, dat loopt richting het Stationsplein, is verontreinigd. Wanneer hier de verontreinigde grond wordt afgegraven is op dit moment is nog niet bekend en is afhankelijk van de precieze plannen voor de invulling van dit gebied. Ook hier zullen gemeente Hoogeveen, NS en SBNS de sanering samen uitvoeren.

Het terrein was vroeger grotendeels een waterplas. Deze is in de loop der tijd gedempt met puin en verontreinigd materiaal. In de bodem bevinden zich stoffen als zware metalen, minerale olie, asbest en PAK’s (polycyclische aromatische koolwaterstoffen). PAK’s zijn een groep stoffen die kunnen ontstaan bij de onvolledige verbranding van brandstoffen als kolen en olie. Daarnaast zit er veel puin in de grond. Momenteel veroorzaakt de verontreiniging geen direct gevaar voor omwonenden.
Provincie:
Tag(s):