dinsdag, 5. februari 2008 - 10:47

Start grootschalig gezondheids-onderzoek Amsterdam

Amsterdam

Dinsdag start de Amsterdamse GGD een grootschalig gezondheidsonderzoek onder de Amsterdamse bevolking. Meer dan 13.000 Amsterdammers ontvangen een enquête via de post met vragen over onder meer ziekten en aandoeningen, roken, lichaamsbeweging en psychische problemen.

Dit onderzoek wordt eens in de vier jaar in Amsterdam uitgevoerd en geeft inzicht in het zorggebruik, de zorgbehoefte en de gezondheid van de Amsterdamse bevolking. De resultaten worden in het najaar van 2009 gepubliceerd.

Het is bekend dat mensen met een lagere sociaal-economische positie vaak een slechtere gezondheid hebben. Daarom ligt het accent op deze groepen en is er een extra steekproef onder de inwoners van de Amsterdamse Prachtwijken, aangewezen door de minister voor Wonen, Wijken en Integratie.

Ook besteedt de GGD Amsterdam in samenwerking met de Dienst Zorg en Samenleven extra aandacht aan de gezondheidssituatie van Amsterdamse ouderen.

Ruim 13.000 personen van 16 jaar en ouder zijn via een steekproef uit het bevolkingsregister van Amsterdam geselecteerd. Zij krijgen een schriftelijke enquête thuisgestuurd met de vraag deze in te vullen en terug te sturen. Ook is het mogelijk om de vragenlijst via internet in te vullen. Indien nodig biedt de GGD hulp bij het invullen van de vragenlijst. Naast vragen over ziekten en aandoeningen, roken, lichaamsbeweging en psychische problemen, levert de Amsterdamse vragenlijst ook informatie over o.a. voedingsgewoonten, alcoholgebruik, het gebruik van huisartsenzorg, mantelzorg, eenzaamheid en huiselijk geweld in Amsterdam. De gegevens uit het onderzoek vormen een belangrijke basis voor de ontwikkeling van het lokale gezondheidsbeleid en worden gebruikt om preventieve activiteiten te ontwikkelen.

Het Amsterdamse onderzoek is grotendeels identiek aan de inhoud en opzet van de gezondheidsenquête in Utrecht, Rotterdam en Den Haag. Naast een Amsterdams rapport worden in 2009 ook de resultaten gepubliceerd in een gezamenlijk rapport over de gezondheid van de inwoners van de vier grote steden. Verder kunnen de gegevens van de hoofdstad vergeleken worden met door het RIVM verzamelde nationale gegevens.
Provincie:
Tag(s):