maandag, 7. januari 2008 - 17:17

Start nieuwe KvK Gooi-, Eem- en Flevoland

Almere

De start van een nieuwe KvK Gooi-, Eem- en Flevoland zal een stevige basis zijn voor de groei en bloei van het bedrijfsleven in een groter gebied.
Afgelopen donderdag 3 januari werd tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst de doop van deze nieuwe kamer gevierd. Ruim 600 aanwezigen woonden de receptie in de Schouwburg van Almere bij, waaronder de burgemeester van Almere, Annemarie Jorritsma, vertegenwoordigers van overheden en gemeenten en diverse ondernemers uit alle hoeken van het nieuwe kamer gebied. De voorzitter van de nieuwe kamer, Rob Zieck, ging uitgebreid in op de voordelen van de fusie voor de ondernemer en de activiteiten die er voor 2008 op stapel staan. Tijdens de receptie werd tevens afscheid genomen van Rob Nijhof, voorzitter van de Kamer van Koophandel Flevoland. De commissaris van de Koningin de heer M.J.E.M. Jager sprak de scheidend voorzitter toe. In zijn afscheidspeech overhandigde de heer Nijhof de voorzittershamer aan de voorzitter van de nieuwe kamer.

Rob Zieck, voorzitter van de nieuwe kamer, blikte tijdens het officiële gedeelte kort terug op de fusiejaar 2007. ‘In juni hebben we de fusie, ofwel de geboorte van de nieuwe kamer gevierd en bezegeld. Vandaag is het Algemeen Bestuur van de nieuwe kamer geïnstalleerd. Een bestuur dat in zijn nieuwe samenstelling 24 leden telt, vertegenwoordigers die representatief zijn voor de samenstelling van de totale regio en actief zijn in het regionale bedrijfsleven. Ook dopen we de nieuwe kamer tot Gooi-, Eem- en Flevoland.’ Pianist Jean van Vugt onderbrak tijdens zijn speech Rob Zieck met ‘Her first waltz’ en wijdde hiermee de start van de nieuwe Kamer van Koophandel en het nieuwe jaar muzikaal in.

Grotere efficiency door schaalvergroting
Gewenste schaalvergroting door de rijksoverheid, bekrachtigd in de Wet op de Kamers die per 1 januari 2008 is ingegaan, heeft het aantal kamers teruggebracht van 21 naar 12. De nieuwe KvK Gooi-, Eem- en Flevoland is één van deze 12 kamers.
‘Voordelen van de nieuwe kamer zijn legio: De beide gebieden passen qua economische potentie uitstekend bij elkaar. Door grotere efficiency en het bundelen van krachten, kennis en kunde in een groter werkgebied kunnen we nog beter en effectiever inspelen op de wensen van de ondernemers en ze op hun wenken bedienen. Of het nu in Almere, waar onze nieuwe hoofdvestiging komt, Hilversum, Lelystad, Amersfoort of Ede is,� aldus Rob Zieck. Ondernemers kunnen bij deze ‘fullservice’ kantoren blijvend terecht voor vragen, uittreksels en advies, maar ook voor deelname aan seminars en andere bijeenkomsten.
Verlaging van de KvK bijdrage is een ander niet onbelangrijk voordeel voor ondernemers. Verder zullen de ondernemers niet veel merken van de verandering. De KvK medewerkers zullen zich volledig inzetten de diensten te bieden en de service te verlenen die de ondernemers wensen en het nieuwe gebied de aandacht geven die het verdient.

‘Speerpunten 2008: uitbouw internationale handel, activiteiten voor starters en regiostimulering
Harm van Veldhuizen, algemeen directeur van de kamer gaf een doorkijk naar de activiteiten voor 2008 en toonde hoe de kamer in het nieuwe jaar gaat werken aan de groei en bloei van het bedrijfsleven. ‘Wat wij gaan leveren bepaalt u in hoge mate zelf’, aldus Harm van Veldhuizen. ‘We hebben een activiteitenplan voor 2008 opgesteld naar aanleiding van de uitkomsten van de digitale raadpleging, een onderzoek dat we jaarlijks onder 20.000 ondernemers houden´. Met verschillende filmpjes werd een aantal thema’s uit dit actieplan toegelicht.

Internationale handelsbevordering is het eerste thema. Exportcircle, het platform voor internationaal zakendoen en het uitbouwen en projectmatiger opzetten van handelsmissies zijn voorbeelden van activiteiten uit dit thema. Exportcircle wordt ondersteund met bijeenkomsten, netwerkactiviteiten en de website www.exportcircle.nl die binnenkort live gaat.

Starters
Binnen het thema ‘starters’ staan het verder ontwikkelen en uitrollen van de starterspas, het starterstraject in het nieuwe kamergebied op het programma. Maar ook advies en begeleiding bij de doorstart. Ervaring leert dat starters enkele jaren na de start problemen ervaren met de doorstart van hun activiteiten. De kamer wil hierin graag een actievere rol gaan spelen en de starters helpen bij de te nemen stappen.

Regiostimulering
Actieve betrokkenheid bij een goede invulling van vliegveld Soesterberg en lobby voor de uitbreiding van vliegveld Lelystad zijn aandachtspunten binnen het thema regiostimulering. Daarnaast zullen tal van innovatieve projecten worden ondersteund zoals de verdere ontwikkeling van de Cross Media industrie via de stichting iMMovator en het opzetten van een Handelscentrum voor de Visserij op Urk. Voorbeelden van projecten waar de kamer samen met ondernemers bijdraagt aan een beter functionerende economie zijn het project Amersfoort Creatieve Stad en de Innovatiekring Flevoland. Maar ook het versterken van de regionale economie in de Gooi- en Vechtstreek door het programma Innovatieve Verbindingen en diverse Citymarketing initiatieven. Verder zal de kamer zich meer en meer gaan ontwikkelen tot het regionale kenniscentrum waar informatie over het wel en wee van de regionale economie te vinden is.

‘We hebben veel ambities, we hebben er zin in’, aldus Harm van Veldhuizen die hiermee de presentaties van activiteiten voor 2008 beëindigde

Afscheid Rob Nijhof
Tijdens de receptie werd ook afscheid genomen van Rob Nijhof, scheidend voorzitter Kamer van Koophandel Flevoland. De heer M.J.E.M. Jager, commissaris van de Koningin sprak hem toe. Hij betitelde hem als iemand die zich met hart en ziel 22 jaar heeft ingezet voor de kamer in Flevoland, waarvan 5 jaar als voorzitter. ‘Hij heeft een belangrijke rol heeft gespeeld in het fusieproces’. Namens de Provincie bedankte de heer Jager Rob Nijhof voor zijn bijdrage aan de ontwikkeling van Flevoland en bood hem de safedruk ‘Land uit water’ van Theo Koster aan.
Rob Nijhof wenste in zijn afscheidswoord Rob Zieck als nieuwe voorzitter en het nieuwe bestuur geluk met hun benoeming en gaf het advies ‘Geef de pasgeborene goed te eten en te drinken. Vanaf het begin van de fusie heb ik een goed gevoel gehad over de nieuwe kamer en ben ik ervan overtuigd dat het een goede en succesvolle kamer gaat worden’. De voorzittershamer die hij bij het ontstaan van de KvK Flevoland had ontvangen overhandigde hij aansluitend aan Rob Zieck. ‘De hamer heeft geluk gebracht. Ik wens de nieuwe kamer dit geluk ook toe’.
Ook Rob Zieck sprak een dankwoord uit aan Rob Nijhof en overhandigde hem als aandenken een bronzen uil van de Amersfoortse kunstenares Mary Treu.
Provincie:
Tag(s):