donderdag, 2. oktober 2008 - 20:10

Start project ‘Gezond Gewicht, Gezonde Wijk Almere’

Almere

Met het ondertekenen van een samenwerkingsovereenkomst wordt op
8 oktober de aftrap gegeven voor het project ‘Gezond Gewicht, Gezonde Wijk Almere’.

Dit project wil de oorzaak van overgewicht aanpakken en voorkomen dat jongeren die al overgewicht hebben verder in gewicht toenemen. Namens de gemeente Almere ondertekent wethouder Johanna Haanstra de overeenkomst. Andere betrokken partijen zijn GGD Flevoland, Zorggroep Almere en het Flevoziekenhuis.

Het project richt zich op jongeren in de leeftijd van nul tot twaalf jaar. Er komt een wijkgericht preventieprogramma waarin voorlichting wordt gegeven aan ouders en kinderen en sportbeoefening en bewegen wordt gestimuleerd. Daarnaast komt er een zorg- en behandelprogramma voor kinderen die kampen met overgewicht.

Het uiteindelijke doel is dat het overgewicht onder de jeugd niet verder toeneemt. Naast de initiatiefnemers van het project worden ook in de wijk aanwezige mogelijke samenwerkingspartners zoals scholen, buitenschoolse opvang, welzijnswerk en sportverenigingen betrokken.
Provincie:
Tag(s):