dinsdag, 18. maart 2008 - 19:37

Start project Hatecrimes

Gelderland-Zuid

Donderdag 20 maart geeft Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties mevrouw ter Horst het officiële startsein van het project Hatecrimes. Dit project biedt slachtoffers van racistische en/of homofobe hatecrimes de mogelijkheid (online) melding of verzoek tot aangifte te doen.

Het biedt beperkte anonimiteit en is toegankelijk voor een groot aantal mensen. Doel is melding/aangifte laagdrempelig te maken voor slachtoffers en getuigen. Het project start in eerste instantie op proef in de politieregio’s Gelderland-Zuid en Amsterdam-Amstelland. Na gebleken succes wordt dit project landelijk ingevoerd.

In Engeland kampte de politie ook met het probleem dat de politie geen cijfers op tafel kon krijgen van hatecrimes. Zij hebben in 2004 het project “True Vision� gestart. Inmiddels doen 40 van de 43 korpsen mee. Het project leidde in Engeland tot een toename van meldingen en aangiften van 38% van homogerelateerde delicten en 42% van ras-hatecrimes.

Het huidige percentage aan de politie (en ook in Gelderland-Zuid) gemelde racistische en homofobe ‘hatecrimes’ is te laag. Via dit project kunnen discriminatiedelicten vertrouwelijk worden gemeld. Dit biedt het slachtoffer beperkte anonimiteit en is toegankelijk voor veel mensen. Mede door het gebruik van internet stimuleert het juist ook jonge mensen hatecrimes (online) te melden.

Een beter zicht en verhoging van het aantal meldingen verschaft de politie informatie voor het herkennen van trends en hotspots van Hatecrimes en de mogelijkheid actief op te sporen.

De term ‘Hatecrime’ is overgewaaid uit het Engels. Letterlijk betekent het haatcriminaliteit of haatmisdrijf, maar in het Nederlands zouden we ook het woord discriminatie kunnen gebruiken. Het gaat om gebeurtenissen waarvan het slachtoffer, of iemand anders, vindt dat ze zijn ingegeven door een vooroordeel of door haat. Iedereen kan het slachtoffer worden van ‘Hatecrime’. Dit is kwetsend; het kan woede, verdriet, schaamte en angst teweegbrengen.

Denk hierbij aan verbaal geweld zoals beledigen of schelden maar ook aan pesterijen, mishandeling, beschadiging van eigendom, intimidatie, graffiti, toegang weigeren. De achtergrond van dit soort gedrag is discriminatie. Ook als op een website teksten of afbeeldingen worden weergegeven, die bijvoorbeeld op grond van ras, geloof, homoseksualiteit beledigend zijn, kan hiervan melding of aangifte worden aangedaan. Ook dit is strafbaar.
Provincie:
Tag(s):