woensdag, 19. november 2008 - 21:45

Start project Kansen voor de Zuidas

Regio

De provincie Drenthe wil samen met de gemeenten in Zuid-Drenthe een extra impuls geven aan de verdere ontwikkeling van deze regio, ook wel aangeduid als de Drentse ‘Zuidas’. Het gaat dan specifiek om de as tussen Zwolle en Duitsland, het gebied van de gemeenten Meppel, De Wolden, Hoogeveen, Coevorden en Emmen. Met het project ‘Kansen voor de Zuidas’ neemt de provincie het initiatief om in nauw overleg met gemeenten én bedrijfsleven een ruimtelijk-economische visie te ontwikkelen voor deze regio.

De verdubbeling van de N37 naar A37 heeft de bereikbaarheid van de regio al sterk verbeterd en biedt kansen voor verdere economische ontwikkeling. Daarnaast spelen allerlei ontwikkelingen op (inter)nationaal en regionaal niveau waarvan Zuid-Drenthe kan profiteren, zoals de toenemende fileproblematiek en het gebrek aan ruimte in de Randstad en Zuid-Nederland, de ontwikkeling van de Duitse grensregio langs de A31 en de aanleg van de Hanzelijn, de nieuwe spoorlijn tussen Lelystad en Zwolle.

Het doel van dit project is het in kaart brengen van de ontwikkelkansen van de regio en hoe die kansen benut kunnen worden. Dat betekent dat de visie moet uitmonden in concrete ontwikkelopgaven op middellange (tot 2020) en lange termijn (2030/2040). De nadruk ligt hierbij op de thema’s economische ontwikkeling, bereikbaarheid en grensoverschrijdende samenwerking. De gebiedsvisie moet voor de zomer van 2009 afgerond zijn, waarna de provincie samen met de andere partijen afspraken zal maken over de uitvoering.
Provincie:
Tag(s):