dinsdag, 5. februari 2008 - 13:14

Start publiekscampagne: “Houd de dief! …buiten de deur�

Utrecht

Gemeente, politie en OM gaan er samen met woningbouwcorporaties en bewoners alles aan doen om het aantal woninginbraken in Utrecht met een derde terug te dringen. De plekken in de stad waar de meeste inbraken plaatsvinden (hotspots) krijgen extra aandacht. Met woningcorporaties zijn afspraken gemaakt over de veiligheidseisen waaraan woningen in de hotspots en te renoveren en nieuw te bouwen woningen moeten voldoen. Ook start er een publiekscampagne om mensen erop te wijzen wat ze zelf kunnen doen om inbraak in hun woning te voorkomen.

Utrecht kent, ook ten opzichte van andere steden, een hoog aantal woninginbraken. Deels is dit te verklaren omdat Utrecht - ten opzichte van de andere grote steden – minder flats kent. De kans op woninginbraak bij eengezinswoningen is hoger dan bij flats en beneden/bovenwoningen. Desondanks is het aantal woninginbraken in Utrecht te hoog. Daarom is de doelstelling gekozen om het aantal woninginbraken met een derde terug te brengen. In 2006 werden er 2.554 woninginbraken geregistreerd, in 2008 moet dat teruggebracht zijn tot 1.700. Hiermee zal Utrecht gemiddeld scoren ten opzichte van de 10 grootste Nederlandse steden. Onderdeel van de doelstelling is dat de afname blijvend moet zijn en niet op basis van eenmalige acties bereikt wordt.
Provincie:
Tag(s):